Welkom op de website van Scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Lokeren en Moerbeke-Waas. Onze scholengemeenschap heeft 12 scholen onder haar vleugels: 10 scholen uit het gewoon basisonderwijs en 2 scholen uit het buitengewoon basisonderwijs.

Onder het motto "Alles zelf doen, is optellen. Samenwerken, is vermenigvuldigen.", maken we in de scholengemeenschap afspraken over zaken die alle scholen aanbelangen. Respect voor de eigenheid van elke school en het belang van het kind staan daarbij centraal. Op die manier maken we van elke school in onze scholengemeenschap een warme plek waar kinderen en personeelsleden hun talenten kunnen ontplooien.

Indien u informatie wenst over onze scholen, dan kunt u via het kaartje op deze website rechtstreeks doorklikken naar de website van elke school.

De gemeenschappelijke diensten van onze scholengemeenschap zijn samengebracht in het centraal secretariaat. U kunt ons contacteren via de onderstaande gegevens of via het contactformulier op deze website.

Scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Lokeren en Moerbeke-Waas Heirbrugstraat 271 9160 Lokeren 09/348.13.00

Onze scholen

klik op de gewenste school voor meer info

Visie

Alle kinderen komen graag naar school.

Zij en wij
houden van een open en gastvrije school
waar het voor iedereen goed samen- zijn is;
waar ieder die met hen op stap gaat
vriendelijk is
maar toch kordaat;
waar we, in respect voor ieders overtuiging,
het wonder wijzen van het ware leven
zoals Jezus dat deed;
waar eerbied en dankbaarheid groeien
voor al wie en al wat leeft;
in woord, gebaar of gebed.

Zij en wij
houden van een school
waar "leren leren" en "leren samen- leven"
elke schooldag kleuren;
waar je op eigen tempo mag ontwikkelen;
waar het ene kind - dat niet zo vlug is -
evenveel aandacht krijgt als het andere kind,
en minstens gelijke kansen;
waar men samen wegwijzers zoekt en vindt
in de kleine en grote wereld.

Zij en wij
houden van een school
waar het hart mag meespreken;
waar het hoofd leert meedenken;
waar de handen mogen meewerken.

Zij en wij
houden van meisjes en jongens
met een goede leerhouding;
van kinderen die beleefd zijn;
van klasgenoten
die de vriendschap delen met iedereen;
van mensen in wording
die - stilaan maar zeker - bouwen aan een levensdoel.

Alle kinderen komen terecht graag naar deze school.

Bestuur

Scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Lokeren en Moerbeke-Waas
Coördinatie dagelijkse werking: Miet Depuydt

10 scholen gewoon basisonderwijs

 • Bengel - kleuter en lager onderwijs
 • Boskesschool - kleuter en lager onderwijs
 • De Palster - kleuter en lager onderwijs
 • Dol-fijn - kleuter en lager onderwijs
 • Duizendvoet - kleuteronderwijs
 • Heiende - kleuter en lager onderwijs
 • OLVC - lager onderwijs
 • Oudenbos - kleuter en lager onderwijs
 • SLC Doorslaar - kleuter en lager onderwijs
 • Veertjesplein - kleuter en lager onderwijs

2 scholen buitengewoon basisonderwijs

 • De Vinderij 1 - type 3 en type 9
 • De Vinderij 2 - type BA, type 1 en type 2
Schoolbestuur

vzw Katholiek Basisonderwijs Lokeren en Moerbeke-Waas
Heirbrugstraat 271, 9160 Lokeren

 • Andrea Jacobs, voorzitter
 • Keltoum Ouchchen, ondervoorzitter
 • Jo Sorgeloos, secretaris
 • Jeroen Casneuf, penningmeester
 • Walter Van Vlierberghe, gevolmachtigde voor bouw-en renovatiewerken
Schoolbestuur

vzw Zorg en onderwijs De Hagewinde
Poststraat 6, 9160 Lokeren

 • Roger Swens, voorzitter
 • Gunter Maes, secretaris
 • Bert Vanacker, dagelijks bestuurder

Werking

Alles zelf doen, is optellen.
Samenwerken, is vermenigvuldigen

Daarom proberen we om gemeenschappelijke zaken samen te organiseren.
Onderstaande diensten zijn samengebracht in een centraal secretariaat.

Medewerker(s)
Administratie - cel personeel Peggy Cerpentier
Liesbeth Genbrugge
Administratie - cel boekhouding Jeannine Puts
Charlotte Van Goethem
Carmen De Rooze
Administratie - overheidsopdrachten Charlotte Van Goethem
Preventie Katleen Poppe
ICT Pieterjan Buydens
Jos De Vriese
Niels Dillen
Dagelijkse coördinatie scholengemeenschap Miet Depuydt

Daarnaast zijn er in onze scholengemeenschap ook heel wat groepen die regelmatig met elkaar overleggen:

 • directies
 • administratieve medewerkers
 • zorgcoördinatoren
 • leerkrachten bewegingsopvoeding
 • stuurgroep ICT
 • stuurgroep GOBO
 • CPBW met vertegenwoordigers van alle scholen
 • LOC/OCGS met vertegenwoordigers van alle scholen
 • Privacybeleid

Samenwerking Gewoon Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs: GOBO

Sinds we in september 2014 De Vinderij mochten verwelkomen in onze scholengemeenschap, investeren we bewust in een samenwerking tussen
Gewoon Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs. We noemen dit onze GOBO-werking.

Het hoofddoel is om een brug te bouwen tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs in functie van kinderen met speciale leer- en/of onderwijsbehoeften. Het GOBO-team bestaat uit 3 collega's: Jasmina Gyselinck (BO), Valerie Verstrynge (BO), en Melissa Polfliet (GO).

In overleg met de collega's van onze scholen biedt het GOBO-team ondersteuning en zoekt oplossingen om kinderen met zorgnoden verder vooruit te helpen in het gewoon onderwijs.

Ook de collega's uit het buitengewoon onderwijs kunnen bij het GOBO-team terecht met concrete hulpvragen.
Op die manier bouwen we een brug in beide richtingen en willen we door de wisselwerking elkaar versterken om kinderen verder te laten groeien.

Samenwerking met het secundair onderwijs van VLOT!

Onze basisscholen werken nauw samen met de secundaire VLOT!-scholen. We organiseren activiteiten waarbij we van elkaar kunnen leren, maar die er vooral voor zorgen dat het secundair onderwijs voor de leerlingen een logisch vervolgverhaal wordt op de basisschool.

Concreet betekent dat onder andere dat:

 • scholen zich engageren om bij elkaar op werkbezoek te gaan.
 • leerkrachten van de derde graad basisonderwijs en eerste graad secundair onderwijs overleggen om leergebieden zoals wiskunde, Frans en Nederlands beter op elkaar af te stemmen
 • zorgcoördinatoren van de basisscholen en leerlingenbegeleiders van het secundair onderwijs regelmatig hun expertise rond zorg met elkaar delen
 • de VLOT!-scholen voor onze leerlingen informatiemomenten organiseren om hen te helpen bij het maken van een goede studiekeuze

Informatie over de VLOT!-scholen vindt u door op onderstaand logo te klikken:
Logo Vlot

Solliciteren voor een functie in het gewoon basisonderwijs kan door onderstaand formulier in te vullen. Uw gegevens worden dan opgenomen in een lijst die door de directies geraadpleegd wordt bij hun zoektocht naar nieuwe collega's.

Solliciteren voor een functie in het buitengewoon onderwijs kan door een mail te sturen naar info@devinderij.be